Stress


Det moderne menneske lever ofte i en hektisk hverdag. En hverdag fuld af deadlines, forventninger, pres og masser af fart og tempo. Vi glemmer ofte at skabe ro for os selv og vores omgivelser og dette kan i den sidste ende udløse stress symptomer.

Samfundet og livet i sig selv stiller I dag kæmpestore krav til os; Arbejde, familie, uddannelse, sociale
medier og ikke mindst egne forventninger til hvordan tingene skal foregå. Når der er så meget fart på kan kroppen får sværere ved at finde den nødvendige ro og hvile. Dette presser organismen og specielt nervesystemet og kroppens øvrige organsystemer, der hele tiden arbejder på højtryk.

Der findes flere grader af stress. Nogle forløb er af mere kortvarige og i mildere grad. Andre forløb er langt værre og i længerevarende grad. I begge tilfælde er krop og sind under et stort pres og kroppens ressourcer udtømmes.

Symptomerne på stress kan være mange:

Symptomerne på stress kan være meget forskellige. Der kan forekomme Hovedpine, muskelspændinger, kæbespændinger, mavesmerter, indre uro, hjertebanken, træthed, dårligt humør, søvnbesvær og mange flere….

Mindst hver tiende erhvervsaktive dansker er så stresset i sin dagligdag, at det går ud over evnen til at arbejde og fungere normalt i det hele taget.

Vi må regne med, at flere hundrede tusinde mennesker har genererende stresssymptomer og har derved øget risiko for især depression, hjertekarsygdom og for at få forværring af en i forvejen bestående sygdom.

Er du en af dem?

Få hjælp med Body SDS.

En Body SDS behandling er yderst effektiv overfor stress, med den dybdegående massage, åndedrætsfokus, de led frigørende teknikker og samtale. Alt dette sat sammen, får kroppen til at slappe af og vil hjælpe “den stressede klienten” med at genskabe roen og finde balancen. Der kan også skabes bevidsthed hos klienten om, hvorfor tingene er endt hvor de er, og om der skal ændres ting i hverdagen for at undgå at situationen opstår igen eller i værste fald forværres.

Så lyt til de signaler din krop sender dig. Det er en meget vigtig faktor for at skabe balance i dit liv.