Chok og traumer

Når mange taler om Body SDS, går snakken tit på at man som klient har oplevet at begynde at græde under en behandling. Det kan sagtens forekomme og det sker rimelig ofte.

Alle de ting og oplevelser, følelser mm., vi udsættes for, og gennemlever i livet, sætter sine spor i kroppen.

Gamle uforløste følelser, nærmest ligge på lag, og kan side og gemme sig i kroppen. Det kan være
oplevelser tilbage fra barndommen eller oplevelser senere i livet. Fælles for begge er at der for det meste er følelser man ikke har forholdt sig ordentligt til. Der har måske ikke været plads til det på daværende tidspunkt eller andre årsager der har gjort at tingene er blevet fortrængt. Det kan være en traumatisk oplevelse, hvor man som person har været meget presset, vred, bange, ked af det etc.

Hovedet er måske kommet videre, eller har skubbet tingene fra sig, men kroppens celler husker.
Nogle kan pga. gamle mønstre, oplevelser eller lign., opleve livet gennem et filter fra fortiden og det kan skabe udfordringer og problemer i nuet.

Med en Body SDS behandling kan man genskabe kontakten til nogle af de følelsesmæssige oplevelser, der sider i kroppen. Det vigtige er at følelsen forløses og ikke altid hvilken oplevelse der er knyttet til følelsen.

Det kan også være længerevarende pres eller stress der forløses under din behandling.

Det kan godt virke konfronterende og ubehageligt at ruske op i gamle ting og sager. Men dette er en vigtig del i at give slip og igen blive fri og mere afklaret til livet.